Wyłączenie drogi gminnej z użytkowania

Dobre rady na każdy temat. Rozmawiamy o swoich wątpliwościach, kłopotach i szukamy rozwiązań.